Đức 1-2 Nhật Bản: Thêm một cơn địa chấn tại World Cup 2022 | VTC Now WORLD CUP 2022 NEWS

Đức 1-2 Nhật Bản: Thêm một cơn địa chấn tại World Cup 2022 | VTC Now

FIFA 2022 NEWS. VTC Now | Sau chiến thắng bất ngờ của Saudi Arabia trước Argentina, một đại diện châu Á khác, tuyển Nhật Bản cũng tạo nên … FIFA 2022 NEWS
From https://www.youtube.com/watch?v=FqmZNO6de54

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *