Sân vận động Al Bayt sẵn sàng trước giờ khai mạc | VTV24 WORLD CUP 2022 NEWS

Sân vận động Al Bayt sẵn sàng trước giờ khai mạc | VTV24

FIFA 2022 NEWS. Đồng hồ đang đếm ngược tới giờ chính thức khởi tranh World Cup 2022. Sân khấu chính Al Bayt cũng đã sẵn sàng để chào đón … FIFA 2022 NEWS
From https://www.youtube.com/watch?v=mGKSo2-X_Lw

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *