World Cup 2022: Trọng tài nữ đầu tiên cầm còi cùng những đồng nghiệp nam giới | VTC Now WORLD CUP 2022 NEWS

World Cup 2022: Trọng tài nữ đầu tiên cầm còi cùng những đồng nghiệp nam giới | VTC Now

FIFA 2022 NEWS. VTC Now | World Cup 2022 đánh dấu thời khắc lịch sử khi lần đầu tiên các trọng tài nữ tham gia làm nhiệm vụ cùng những đồng … FIFA 2022 NEWS
From https://www.youtube.com/watch?v=sRC5X-isdsM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *